Узагальнена інформація (хронологія подій) щодо обставин у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго»


Останнім часом з’явилися численні (зазвичай односторонньо та необ’єктивно висвітлених) публікації на різноманітних інтернет ресурсах та публічні виступи окремих осіб, що пов’язані, зокрема, з прийняттям 12.01.2021 Верховним Судом у складі суддів Касаційного господарського суду постанови1 у справі №14-01/1494 про банкрутство державної компанії Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (далі – ПАТ «Черкасиобленеро» або товариство). У зв’язку з цим, а також з метою висвітлення істотних та об’єктивних обставин і фактів провадження у даній справі, Державне підприємство «Енергоринок» (далі – ДП «Енергоринок» або підприємство) вважає за необхідне довести до суспільного загалу наступне.

Так, провадження у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» відкрито ще в 2004 році за заявою ТОВ «А/РТЕК» та триває вже 16 років!

Необхідно відмітити, що 71% акцій ПАТ «Черкасиобленерго» належить державі. Так, в управлінні Фонду державного майна України знаходиться пакет акцій ПАТ «Черкасиобленерго», розміром 46% статутного капіталу, а також 25% акцій знаходяться в управлінні ПАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (УкрЕСКО), засновником якого є держава Україна в особі Фонду державного майна України.

Тому, до участі у справі про банкрутство в якості учасників провадження залучені:

- Фонд державного майна України;
- Головне управління юстиції у Черкаській області;
- Прокуратура Черкаської області.

ДП «Енергоринок» є конкурсним кредитором (грошові вимоги складають 114 млн. грн.), що володіє більшістю голосів (76,05%) у комітеті кредиторів.

Так, враховуючи, що ДП «Енергоринок» та ПАТ «Черкасиобленерго» є суб’єктами господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, ключовою ідеєю, якою керувались та керуються представники підприємства при прийнятті будь-яких рішень у процедурі банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго», є збереження активів держави та недопущення штучної ліквідації товариства, що неминуче призведе до катастрофічних наслідків як для енергетичної галузі так і для економіки країни в цілому.

В свою чергу, грошові вимоги ДП «Енергоринок», які останнє захищає протягом всієї процедури банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго», є в першу чергу джерелом для погашення заборгованості підприємства перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел (ВАД) щодо яких існують державні гарантії по розрахунках за куповану електричну енергію, а також виробників державної форми власності від яких залежить надійне та безпечне функціонування всієї галузі.

Звертаємо увагу, що такий тривалий строк проведення процедури банкрутства товариства пов’язаний не з об’єктивними обставинами, а в першу чергу, з вчиненням спільних узгоджених дій пов’язаних між собою псевдо кредиторів товариства, разом із колишнім менеджментом ПАТ «Черкасиобленерго» та арбітражним керуючим. Дії останніх направлені на штучне блокування такої процедури, а також на позбавлення ДП «Енергоринок» статусу кредитора у справі, з метою отримання повного контролю над управлінням товариством та його подальшою тіньовою приватизацією.

Про численні незаконні дії в межах процедури банкрутства товариства, ДП «Енергоринок» неодноразово повідомляло Кабінет Міністрів України (далі - КМУ), Фонд державного майна України (далі - ФДМУ), Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), міністерства, відомства, правоохоронні органи та народних депутатів України з проханням вжити (в межах компетенції) заходів щодо відновлення законності та притягнення винних осіб до відповідальності.

При цьому, ДП «Енергоринок» завжди виступало одним із ініціаторів комплексного державницького підходу у вирішенні проблеми відновлення платоспроможності та покращення розрахунків ПАТ «Черкасиобленерго» за куповану електричну енергію та направило більше двохсот листів та звернень з метою вирішення даної проблеми.

Так, перші спроби рейдерського захоплення ПАТ «Черкасиобленерго» з наміром позбавити державу, в особі ДП «Енергоринок», контролю над процедурою банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго» зроблені ще в 2004 році.

З метою блокування наділення ДП «Енергоринок» статусу кредитора у справі, колишнім керівництвом товариства, разом із підконтрольним розпорядником майна, ініційовано позови до ДП «Енергоринок» про визнання договорів купівлі-продажу електричної енергії та реструктуризації заборгованості недійсними, по формальним та абсолютно надуманим підставам.

Внаслідок наведеного вище, розгляд грошових вимог ДП «Енергоринок» у процедурі банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго» незаконно зупинено ухвалою господарського суду Черкаської області від 13.09.2004, яка в подальшому скасована постановою Вищого господарського суду України від 12.07.2005.

Поряд з цим, не зважаючи на оскарження ухвали господарського суду Черкаської області від 13.09.2004, ТОВ «А/РТЕК», ТОВ «ТрансНова» разом з арбітражним керуючим формують комітет кредиторів ПАТ «Черкасиобленерго», без участі ДП «Енергоринок», та подають до господарського суду Черкаської області клопотання про перехід до процедури санації боржника. Ухвалою господарського суду Черкаської області від 15.10.2004 вводиться незаконна процедура санації боржника строком на 12 місяців та призначається керуючий санацією ПАТ «Черкасиобленерго».

На підставі ухвали суду про введення процедури санації, з метою отримання повного контролю над ПАТ «Черкасиобленерго», 18.05.2005 керуючий санацією повідомляє Правління, Спостережну раду, Ревізійну комісію товариства про відсторонення Голови правління від обов’язків керівника та про прийняття на себе повноважень органів управління товариством. Лише після розгляду даного питання Вищим господарським судом України постановою від 08.11.2005, залишеною без змін постановою Верховного Суду України від 27.12.2005, скасовано ухвалу господарського суду Черкаської області від 15.10.2004 про введення процедури санації, з підстав неможливості проведення санації без урахування вимог кредиторів, які не розглянуті (в т.ч. ДП «Енергоринок»).

При цьому, реакцією держави на звернення ДП «Енергоринок» та наведені рейдерські дії зі сторони керуючого санацією, ТОВ «А/РТЕК» та ТОВ «ТрансНова» стало, зокрема:

- доручення віце-прем’єр-міністра України від 31.08.2004 №38313/1/1-04 щодо термінового вжиття заходів для забезпечення захисту інтересів держави у справі про банкрутство ВАТ «Черкасиобленерго»;
- доручення КМУ від 29.09.2004 №38315/5/1-04;
- доручення першого віце-прем’єр-міністра України від 03.06.2005 №38313/9 щодо термінового вжиття заходів для забезпечення захисту інтересів держави у справі про банкрутство ВАТ “Черкасиобленерго”;
- доручення першого віце-прем’єр-міністра України від 01.07.2005 №33145/1-05;
- доручення Президента України від 04.10.2005 №332/51816 щодо забезпечення дотримання законності та захисту інтересів держави.

Вжиття, на виконання наведених доручень, спільних дій ДП «Енергоринок» зі Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, Міністерством палива та енергетики України, Міністерством юстиції України, Національною комісією з регулювання енергетики, забезпечило відновлення законності у процедурі банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго», скасування незаконно призначеної процедури санації у справі про банкрутство товариства та включення ухвалою господарського суду Черкаської області від 07.02.2013 грошових вимог ДП «Енергоринок» в сумі 114 181 825,99 грн. до реєстру вимог кредиторів, що надало йому процесуальні права для захисту державних активів та інтересів в процедурі банкрутства.

Необхідно відмітити, що зі зміною керівництва, протягом 2005 – 2013 років ПАТ «Черкасиобленерго» здійснює часткове погашення заборгованості та забезпечує більше ніж 100% рівень поточних розрахунків за куповану у ДП «Енергоринок» електричну енергію.

З метою якнайшвидшого відновлення платоспроможності ПАТ «Черкасиобленерго» та закриття провадження у справі про банкрутство, протягом 2014 року ДП «Енергоринок» при погодженні з ФДМУ, Правлінням товариства та комітетом кредиторів, двічі укладало з ПАТ «Черкасиобленерго» мирову угоду на умовах розстрочення заборгованості згідно чинних на той момент норм Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу».

Наслідком укладення таких мирових угод мало стати закриття судами провадження у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго», як це визначалось законодавством України.

Однак, в результаті продовження вжиття ініціюючим кредитором ТОВ «А/РТЕК» та фіктивним кредитором ТОВ «ТрансНова» дій із блокування провадження у справі про банкрутству ПАТ «Черкасиобленерго» та штучного його утримання в такій процедурі, вищезгадані мирові угоди двічі скасовувалися в судах2 на підставі нібито не дослідження питання правомірності не включення до умов мирової угоди грошових вимог ТОВ «ТрансНова». Результатом таких дій вказаних юридичних осіб стало поновлення справи про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».


В свою чергу, з початку 2015 року керівником ПАТ «Черкасиобленерго» стала Світлана Кузьмінська, в період керівництва якої з товариства та Оптового ринку електричної енергії України в цілому, незаконно3 виведені (вкрадені) кошти в сумі більше 400 млн. грн., шляхом укладення ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот» низки договорів про переведення боргу та зарахування зустрічних однорідних вимог.

Такі дії керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» (Кузьмінської С.О.) в подальшому стали, зокрема, предметом кримінальної справи №52016000000000236, порушеної детективами Національного антикорупційного бюро України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем).

При цьому, рівень поточних розрахунків ПАТ «Черкасиобленерго» за куповану електричну енергію знижується до 81%. Заборгованість зі 138 млн. грн. (станом на 31.12.2014), збільшується до 180 млн. грн. (станом на 31.12.2015) та до 825 млн. (станом на 31.12.2016).

Внаслідок таких змін у керівництві товариства, знову розпочалися активні незаконні (що в майбутньому підтверджено рішеннями судів) спроби усунення ДП «Енергоринок» від участі у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго», вчинення спільних узгоджених дій керівництвом товариства разом із пов’язаними псевдо кредиторами та розпорядником майна, шляхом:

1) штучного розширення загального розміру кредиторських вимог товариства через не визнання вимог МПП «Рапід» та ТОВ «ТрансНова», погашеними;
2) легалізації у справі фіктивного кредитора ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» на підставі копії договору відступлення права вимоги, який раптово, з’являється в матеріалах судової справи №14-01/1494 та містив численні ознаки фіктивності, що в подальшому встановлено та взято до уваги судом;
3) легалізації у справі фіктивного кредитора ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ КОРП.» на підставі договору про відступлення права вимоги, при цьому наведена вимога була недійсною на момент її відступлення;
4) позбавлення ДП «Енергоринок» статусу кредитора у справі внаслідок скасування ухвали господарського суду Черкаської області від 07.02.2013, якою вимоги підприємства до товариства визнано в розмірі 114 181 825,99 грн.;
5) затягування розгляду справи нескінченними скаргами та клопотаннями від вищенаведених псевдо кредиторів.

Реалізація ідеї позбавлення ДП «Енергоринок» статусу кредитора у справі, знаходить своє відображення у клопотаннях псевдо кредиторів про призначення судово-економічної експертизи, з поставленням на її вирішення питання фактичного існування кредиторської заборгованості ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок» в сумі 114 179 007,99 грн.

Безпідставність ініціювання такої експертизи підтверджується наступним:

- вимоги ДП «Енергоринок» в сумі 114 181 825,99 грн. визнані ухвалою господарського суду Черкаської області від 07.02.2013 у справі №14-01/1494;
- вимоги ДП «Енергоринок» підтверджуються чисельними первинними документами;
- вимоги ДП «Енергоринок» є безспірними та підтверджені судовими рішеннями;
- вимоги ДП «Енергоринок» визнані ПАТ «Черкасиобленерго», що підтверджується підписанням численних актів звірки взаєморозрахунків, без будь-яких розбіжностей;
- вимоги ДП «Енергоринок» визнані арбітражним керуючим в своїх листах та звітах;
- вимоги ДП «Енергоринок» двічі були предметом мирової угоди, яку погоджував арбітражний керуючий.

Незважаючи на безпідставність заявленого клопотання про призначення експертизи грошових вимог ДП «Енергоринок», судом в найкоротші строки було призначено, а КНДІСЕ проведено відповідну судово-економічну експертизу.

При цьому, судові експерти (Грененко І.М.. Маркіна О.О., Борщевська Ю.Г.) необґрунтовано4 прийшли до висновків, що сума визнаних ухвалою господарського суду Черкаської області від 07.02.2013 грошових вимог ДП «Енергоринок», станом на момент розгляду їх судом, вже була погашена відповідними переплатами ПАТ «Черкасиобленерго».

З висновків судової експертизи вбачається, що судовий експерт КНІСЕ проігнорував не тільки численні первинні документи, що надавались ДП «Енергоринок», але й позицію ПАТ «Черкасиобленерго», яке без розбіжностей підписало всі акти звірки розрахунків з підприємством та повідомило експерта, що між сторонами не існує спору щодо порядку зарахування коштів та розміру заборгованості та ним в повному обсязі визнається сума 114 181 825,99 грн. грошових вимог ДП «Енергоринок» у справі про банкрутство.

При цьому, ДП «Енергоринок», з метою перешкоджання незаконним діям псевдо кредиторів, вдалось в судовому порядку встановити наступні факти:

1) МПП «Рапід», ТОВ «ТрансНова», ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ КОРП.» не є кредиторами у справі та не мають права впливати на процес банкрутсва ПАТ «Черкасиобленерго»;
2) неправомірності ініціювання проведення експертизи грошових вимог ДП «Енергоринок» суб’єктом, який не мав прав кредитора;
3) неправомірного характеру затягування справи про банкрутство зі сторони псевдо кредиторів.


Про такі численні незаконні дії в межах процедури банкрутства товариства, ДП «Енергоринок» неодноразово повідомляло органи державної влади України.

Реакцією зі сторони держави на останні обставини у справі та численні скарги ДП «Енергоринок» стало видання доручення Прем’єр-міністра України від 11.01.2016 №29168/6/1-15 про вжиття заходів щодо забезпечення захисту інтересів держави в процедурі банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго» та доручення Віце-прем’єр-міністра України від 10.10.2016 про вжиття узгоджених заходів щодо вирішення порушеного питання.

Разом з тим, органи Прокуратури України та ФДМУ підтримували незмінну позицію ДП «Енергоринок» щодо відновлення законності та дотримання державницького підходу в провадженні у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

При цьому, листами від 13.04.2017 №0411-142/13630 та від 19.05.2017 №0411-142/17717 НАБУ проінформовано ДП «Енергоринок» про наміри невстановлених осіб заволодіти цілісним майновим комплексом ПАТ «Черкасиобленерго» через застосування в рамках провадження про банкрутство процедури санації із залученням підконтрольного інвестора. Так, з цією метою тривалий час вживаються заходи, спрямовані на позбавлення ДП «Енергоринок» статусу конкурсного кредитора!, враховуючи що підприємство має найбільшу суму кредиторських вимог у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго», а отже і вирішальне право голосу щодо прийняття будь-якого рішення комітетом кредиторів.

Інші кредитори, за даними НАБУ, такі як ТОВ «А/РТЕК» та ТОВ «ТрансНова» підконтрольні Крючковій Н.Е. (Локтіоновій Н.Е.), з якою Крючков Д.В. раніше проживав однією сім’єю, але не перебував у шлюбі. Слід підкреслити, що Крючкова Н.Е. була кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «ХК «Енергомережа», головою правління якого був Крючков Д.В.5 та яке використовувалось у схемі заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час укладення, в порушення Закону України «Про електроенергетику», договорів про переведення боргу з ПАТ «Черкасиобленерго».

За інформацією НАБУ, з метою позбавлення ДП «Енергоринок» статусу конкурсного кредитора, здійснено вплив на результат проведення судово-економічної експертизи, про що свідчать порушення, допущені експертами, наслідком яких став висновок про відсутність у ПАТ «Черкасиобленерго» грошових зобов’язань перед ДП «Енергоринок» за електричну енергію, куповану у 1999-2003 роках та січні 2004 року.

Також, НАБУ звертає увагу, що під час огляду вилучених під час обшуку документів та комп’ютерної техніки, здобуто відомості, які свідчать про можливе залучення до реалізації незаконних намірів, спрямованих на заволодіння цілісним майновим комплексом ПАТ «Черкасиобленерго», арбітражного керуючого Литвина В.В. та невстановленої особи, яка контактує з представниками органів судової влади!

Таким чином, НАБУ повністю підтверджено незаконний характер дій псевдо кредиторів ПАТ «Черкасиобленерго» та злочинний план щодо позбавлення ДП «Енергоринок» статусу конкурсного кредитора у справі.

З метою недопущення порушення інтересів держави у процедурі банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго» та на виконання протоколу наради від 05.10.2017, проведеної під головуванням Віце-прем'єр-міністра України Кістіона В.Є., 24.10.2017 ФДМУ проведена нарада з питань врегулювання заборгованості ПАТ «Черкасиобленерго», на якій розроблено спільний деталізований узгоджений План дій (далі – План дій), зокрема, між ДП «Енергоринок», ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «АЗОТ», а також щодо подальшого провадження у справі про банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго» між її учасниками.

Крім того, 09.11.2017 та 01.03.2018 з метою вирішення наведених проблемних питань в межах процедури банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго», ФДМУ проведено спільні наради, на які запрошено всіх учасників провадження у справі про банкрутство. На зазначених нарадах деталізовано вищенаведений План дій у процедурі банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго».

Так, Планом дій підтримана позиція ДП «Енергоринок» щодо необхідності вжиття у судових інстанціях спільних узгоджених дій, направлених на позбавлення статусу фіктивних учасників провадження та відсторонення арбітражного керуючого.

Про прийняті рішення та їх реалізацію ДП «Енергоринок» проінформувало КМУ та інші центральні і правоохоронні органи державної влади України.

Листами від 16.11.2017 №01/44-13719 та від 05.12.2017 №01/44-14245 ДП «Енергоринок» повідомлено Міністерство юстиції України про наведені обставини з проханням відсторонити арбітражного керуючого Литвина В.В. від виконання обов’язків розпорядника майна ПАТ «Черкасиобленерго», а також ініційовано скаргу до господарського суду Черкаської області.

Незважаючи на наведене, з метою легалізації незаконних висновків експертизи КНДІСЕ, арбітражним керуючим, за відсутності у нього на те правових підстав, листом від 30.11.2017 №1/11/17 направлено до господарського суду Черкаської області заяву про визнання конкурсного боргу ДП «Енергоринок» погашеним у зв’язку з проведеною експертизою.

В той же час, арбітражним керуючим Литвином В.В., також з метою легалізації незаконних висновків експертизи КНДІСЕ, скликано 08.12.2017 та проведено збори комітету кредиторів на яких арбітражний керуючий Литвин В.В. вимагав винесення питання та фіксування факту про виключення ДП «Енергоринок» з Реєстру вимог кредиторів та перерахунку голосів на користь псевдо кредиторів.

Такі спроби арбітражного керуючого Литвина В.В. зафіксовано в правовий спосіб (оформлено протоколом) та заблоковано ДП «Енергоринок» разом з ПАТ «Черкасиобленерго» та іншими учасниками провадження, які представляли органи державної влади.


Таким чином, завдяки узгодженому на державному рівні плану спільних дій, ДП «Енергоринок» вдалось протягом 2004 – 2018 років нівелювати всі незаконні спроби арбітражного керуючого та фіктивних кредиторів (МПП «Рапід», ТОВ «ТрансНова», ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» та ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ КОРП.») легалізувати свою незаконну участь у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» та штучно розширити реєстр кредиторських вимог товариства.


Однак, нові спроби реалізації злочинних намірів по отриманню контролю над ПАТ «Черкасиобленерго» та позбавленню ДП «Енергоринок» статусу кредитора знайшли своє втілення вже у 2019 році.

Так, 11.02.2019 ухвалою Північного апеляційного господарського суду (далі – ПАГС) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ «А/РТЕК» на ухвалу господарського суду Черкаської області від 07.02.2013 про затвердження грошових вимог ДП «Енергоринок».

В межах наведеної апеляційної скарги ТОВ «А/РТЕК», розгляд якої тривав 1,5 роки!, знову робиться акцент на висновках експертизи КНДІСЕ.

В процесі розгляду зазначеної скарги ТОВ «А/РТЕК», судом повторно досліджено всі первинні документи та обставини, що пов’язані з розміром грошових вимог ДП «Енергоринок». Окрім того, судом досліджено висновки двох нових експертиз, проведення яких ініційовано ДП «Енергоринок» та ПАТ «Черкасиобленерго».

За результатом такого дослідження ПАГС відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «А/РТЕК» прийшовши до однозначних висновків, що вимоги ДП «Енергоринок» в розмірі 114 млн. грн. є законними та обґрунтованими.

В подальшому, наведене рішення ПАГС залишено без змін Верховним Судом.

Активну та конструктивну допомогу ДП «Енергоринок» у відстоюванні державницької позиції у Верховному Суді у справі про банкрутство товариства забезпечено Офісом Генерального Прокурора України, ФДМУ та ПАТ «Черкасиобленерго».

Вважаємо за необхідне навести судові рішення за скаргами ДП «Енергоринок», якими встановлені факти протиправних дій фіктивних кредиторів ПАТ «Черкасиобленерго» та винесення яких, з однієї сторони, запобігло незаконному вимиванню коштів та ліквідації стратегічного для економіки та безпеки держави ПАТ «Черкасиобленерго», а також зберегло 114 181 825,99 грн. вимог ДП «Енергоринок» у процедурі банкрутства, що дало йому змогу, як головному кредитору, мати більшість голосів при прийнятті державницьких рішень у такій процедурі:

- 12.07.2005 постановою ВГСУ підтверджено незаконність дій щодо блокування розгляду грошових вимог ДП «Енергоринок» та незаконності зупинення їх розгляду;
- 08.11.2005 постановою ВГСУ касаційну скаргу ДП «Енергоринок» задоволено, ухвалу від 15.10.2004 про введення процедури санації скасовано. Наведене завадило псевдо кредиторам взяти під контроль товариство;
- 15.07.2014 постановою ВГСУ підтверджена позиція ДП «Енергоринок» щодо правомірності не включення до мирових угод вимог псевдо кредиторів;
- 25.04.2016 постановою ВГСУ касаційну скаргу ДП «Енергоринок» задоволено, підтверджено незаконність дій псевдо кредиторів щодо затягування розгляду справи шляхом зупинення провадження у справі внаслідок призначення експертизи;
- 10.10.2017 постановою ВГСУ підтримана позиція ДП «Енергоринок» та підтверджено відсутність у псевдо кредитора - ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» статусу кредитора у справі;
- 21.08.2018 постановою ВС касаційну скаргу ДП «Енергоринок» задоволено. Вимоги псевдо кредиторів - ТОВ «Транснова» та МП «Рапід» визнано погашеними;
- 17.12.2019 постановою Верховного Суду підтримана позиція ДП «Енергоринок» та підтверджено відсутність у псевдо кредитора - ТОВ «Сіті-Інвест Корп.» статусу кредитора у справі;
- 12.01.2021 постановою Верховного Суду у задоволенні касаційної скарги ТОВ «А/РТЕК» відмовлено, встановлено, що вимоги ДП «Енергоринок» в розмірі 114 млн. грн. є законними та обґрунтованими.

Також необхідно відмітити, що велика робота по відновленню законності у процедурі банкрутства товариства була проведена ДП «Енергоринок» в межах засідань комітетів кредиторів та загальних зборів кредиторів, які проводились, в тому числі, в період незаконних силових акцій, із залученням так званих «тітушок», направлених на протиправне захоплення ПАТ «Черкасиобленерго».

При цьому, хотілося б відзначити й колектив ПАТ «Черкасиобленерго» який, не зважаючи ні на що, продовжував сумлінно виконувати свою роботу з енергозабезпечення всієї Черкаської області, неодноразово публічно і самовіддано, виходячи на мітинги, висловлював свою громадянську позицію щодо недопущення злочинного розкрадання і занепаду ПАТ «Черкасиобленерго» як стратегічно важливого для економіки та енергобезпеки держави товариства.


Таким чином, протягом шістнадцяти років процедури банкрутства ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Енергоринок» при підтримці НАБУ, органів прокуратури України, СБУ, ФДМУ та ПАТ «Черкасиобленерго», в межах розробленого державницького Плану дій (після відсторонення Кузьмінської С.О.), вдалося:

1) захистити активи держави на суму 114 млн. грн., які повинні стати в першу чергу джерелом для погашення заборгованості ДП «Енергоринок» перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел (ВАД) щодо яких існують державні гарантії по розрахунках за куповану електричну енергію, а також виробниками електричної енергії державної форми власності від яких залежить надійне та безпечне функціонування всієї енергетичної галузі;
2) нівелювати всі незаконні спроби арбітражного керуючого та фіктивних кредиторів (МПП «Рапід», ТОВ «ТрансНова», ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» ТОВ «СІТІ-ІНВЕСТ КОРП.») легалізувати свою участь у справі та штучно розширивши реєстр кредиторських вимог товариства;
3) запобігти реалізації злочинного плану щодо доведення ПАТ «Черкасиобленерго» до повної неплатоспроможності (алгоритм виявлений НАБУ).

Вищезазначені дії та їх результат є наслідком більше ніж півтора десятиріччя боротьби, направленої на відстоювання державних прав та інтересів як ДП «Енергоринок» так і ПАТ «Черкасиобленерго» та є яскравим прикладом результативності застосування і дотримання державницького підходу у вирішенні таких надважливих питань, що стосуються економічної та енергетичної безпеки нашої держави.


Разом з тим, історія щодо провадження у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» триває та виходить на нову віху свого розвитку. Так, 06.01.2021 ФДМУ видано наказ №5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році» (далі – Наказ про приватизацію).

Відповідно до вказаного вище Наказу про приватизацію, до переліку державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, що підлягають приватизації, включено:

1) 46,000038% акцій ПАТ «Черкасиобленерго», які належать державні та знаходяться в управлінні ФДМУ;
2) 99,6585% акцій ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», яке є власником 25,000000% акцій ПАТ «Черкасиобленерго» та засновником якого є держава в особі ФДМУ.

Таким чином, згідно з Наказом про приватизацію, до об’єктів малої приватизації фактично включено 71% акцій ПАТ «Черкасиобленерго».

На підставі Наказу про приватизацію та керуючись ч.5 ст.12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон №2269-VIII)6 , ПАТ «Черкасиобленерго» звернулося до господарського суду Черкаської області з клопотанням про припинення провадження у справі про банкрутство. Аналогічне клопотання про припинення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» заявлено й зі сторони ФДМУ.


Однак, відповідно до норм ч.3 ст.5 Закону №2269-VIII, до об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

У зв’язку з зазначеним, обставини, процедура та обраний спосіб здійснення приватизації ПАТ «Черкасиобленерго» мають надзвичайно важливе значення при розгляді питання припинення провадження у справі про банкрутство вказаного товариства.

Отже, враховуючи усі події і факти, що мали місце протягом шістнадцятирічного періоду провадження у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго», за наслідками яких, в тому числі, відкрито низку кримінальних проваджень, запорукою прийняття законного та обґрунтованого рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство товариства, має бути злагоджена і одностайна позиція усіх зацікавлених державних органів та установ, забезпечена комплексним та послідовним державницьким підходом у вирішенні зазначеного питання.


__________________________
1 Постановою Верховного Суду (Касаційного господарського суду) від 12.01.2021 №14-01/1494 залишено в силі ухвалу господарського суду Черкаської області від 07.02.2013 (в частині розгляду та визнання грошових вимог ДП «Енергоринок») та постанову Північного АГС від 20.08.2020, а касаційну скаргу ТОВ «А/РТЕК» залишено без задоволення.
2 Спершу, ухвалою господарського суду Черкаської області від 25.02.2014 відмовлено в задоволенні клопотання про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго», яку скасовано постановою Вищого господарського суду України від 15.07.2014, а справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду. Вдруге, постановою ВГСУ від 16.12.2014 скасовано ухвалу господарського суду Черкаської області від 26.09.2014 про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».
3 НАБУ подано до господарського суду міста Києва та господарського суду Черкаської області шістнадцять позовних заяв про визнання недійсними договорів про переведення боргу та зарахування зустрічних однорідних вимог. ДП «Енергоринок» у зазначених справах виступало третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні НАБУ, в якості особи інтереси якої порушені, внаслідок блокування коштів (шляхом укладення оскаржуваних договорів), що мали надійти на його рахунки із спеціальним режимом використання та в подальшому перераховані виробникам електроенергії. Суди усіх інстанцій задовольнили позовні вимоги НАБУ.
4 Експертиза грошових вимог ДП «Енергоринок» проведена з порушенням вимог чинного законодавства України про що ДП «Енергоринок» стало відомо від НАБУ, яке листом від 13.04.2017 №0411-142/13630 сповістило підприємство про вплив на результати експертизи у справі №14-01/1494 зі сторони в.о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінської С.О. та наведені обставини досліджуються в межах розслідування кримінального провадження №52016000000000236.
5 В межах, зокрема, кримінального провадження №52105000000000235 складено письмове повідомлення Крючкову Д.В. про вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.
6 Відповідно до ч.5 ст.12 Закону №2269-VIII, справи про банкрутство боржників, якими є державні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, не порушуються до її завершення. Провадження у справах про банкрутство таких підприємств/господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.